Produkter

Du er her

GPS registreringsudstyr

I øjeblikket er det i alle logistik- og transportfirmaer, som råder over en køretøjsflåde, blevet nødvendigt med GPS lokalisering af køretøjerne. Lokalisering giver mulighed for præcis registrering og lokalisering af køretøjerne vha. specialudviklet udstyr. GPS registreringsudstyret monteres i brugerens køretøj. Udstyret blev i sin helhed designet og fremstillet af os, så vi kan være sikre på, at det udgør en fleksibel løsning for så vidt gælder indstillinger (konfigurering) og funktionalitet.

Registreringsudstyrets hovedelementer:
 • super-følsom GPS modtager, som lokaliserer køretøjet m. ca. 2 meters præcision,
 • GSM modem velegnet til GPRS pakketransmission.

TransMobil’s GPS registreringsudstyr virker på en hændelsesbaseret måde. Oplysninger genereres på grundlag af et fuldstændigt konfigurerbart hændelseskort. Registrering af den tilbagelagte rute finder sted på fire måder:

 • hver 15 minutter i tilfælde af, at køretøjet står stille (tændingssignal OFF)
 • hver 1 km (tændingssignal ON)
 • hver 5. minut, hvis der er udløbet mere end 5 minutter siden den seneste hændelse (tændingssignal ON)
 • efter skifte af køretøjets kørselsretning med mere end 45 grader, dog ikke hyppigere end hver 200 meter.
Udstyret kører i to driftstilstande:
 • Offline – de registrerede oplysninger indsamles i flashhukommelsen. I denne tilstand er det muligt at spørge udstyret om den løbende position vha. SMS-service. Flashhukommelsen kan rumme over 5.000 hændelser,
 • Online – udsyret fremsender de genererede data løbende til serveren vha. GPRS pakketransmission. I denne måde fremsendes også data genereret offline.

Registreringsudstyret er endvidere forsynet med et modul, som aflæser oplysninger fra CAN-bussen monteret i bilen. Moderne person- og lastbiler bruger CAN-protokollen (Control Area Network) til kommunikation mellem styremoduler. Ved tilslutning af registreringsudstyret til bilens net får vi adgang til køretøjets driftsdata. Udstyret kan registrere bilens parametre såsom:

 • samlet arbejdstid,
 • samlet brændstofforbrug,
 • køretøjets hastighed,
 • motorens omdrejningshastighed,
 • motortemperatur,
 • brændstofstand i beholderen,
 • døråbning.

Ved registrering af parametre har kunden det fulde overblik over den måde, hvorpå køretøjet anvendes. Ud over det kan kunden vurdere chaufførens kørestil.

 

Brændstofkontrol

 

Konstant stigende brændstofpriser medfører, at omkostninger til drift af firmaets køretøjsflåde hele tiden bliver højere og højere. Ukontrollerede km-stande og brændstofmangler, som er et almindeligt fænomen, påvirker virksomhedens økonomi i den negative retning.

 

Flere virksomhedsejere stiller sig det spørgsmål, om det er muligt at reducere udgifterne til køb af brændstof. Det er det nemlig!

 

 

TransMobil leverer omfattende kontrolsystem baseret på:

 • brændstofsonde, som monteres i køretøjets brændstofbeholder,
 • CAN-modul, som indsamler oplysninger fra bilens bordcomputer,

 

Oplysningerne sendes via en modtager monteret i køretøjet direkte til vores server og – efter passende behandling – vises de i form af grafer og skemaer. Derudover er det ikke nødvendigt hele tiden at analysere de enkelte oplysninger. Meddelelser om eventuelle misbrug kan komme pr. mail, mobil el. internetbaseret kommunikator.

 

Fordelene ved implementering af systemet til brændstofkontrol oplever De allerede i den første måned. Brændstofforbruget bør falde med i snit 15%, hvorimod uautoriseret kørsel bør falde med over 90%!

 

TransMobil’s system til overvågning af brændstof er en løsning, som sikrer den fulde kontrol, idet det muliggør:

 • oversigt over brændstofstanden online (kørsel og pauser),
 • overvågning af påfyldning og tyveri af brændstof,
 • oplysninger vedrørende gennemsnitligt brændstofforbrug,
 • grundlag for verifikation af fakturaer.
 

Brændstofsonde

Montering af brændstofsonde er i øjeblikket den mest almindelige form for kontrol i forskellige typer køretøjer. Besparelser forbundet med brug af den slags system har en enorm, positiv indvirkning på firmaets økonomiske stilling. I dag, når oliepriserne stiger konstant er forhindring af uautoriseret kørsel el. tyveri af brændstof et must når det gælder flådestyring i virksomhederne.

 

Vi leverer et kontrolsystem baseret på brændstofsonder, som sikrer unik målepræcision uanset forholdene. Varierende brændstofkvalitet, ekstreme vejrforhold el. flytning af brændstof i beholderen påvirker ikke måleresultatet. Vores højt kvalificerede hold af montører udfører (under hver montage) den fulde kalibrering af brændstofbeholdere, hvilket væsentligt forbedrer aflæsningspræcisionen.

 

 

 

CAN bus

CAN-bus (Controller Area Network) er et kommunikationsnetværk udviklet for bilindustrien, som kører inde i køretøjet. Netværket muliggør indbyrdes udveksling af oplysninger mellem de enkelte microcontrollere, som er ansvarlige for motorens drift, klimaanlæg, ABS, centrallås osv. Vi tilbyder udstyr, som gør det muligt at ”lytte efter” meddelelser fra CAN-bussen. Data fremsendt via GPS afsender sendes øjeblikkeligt til vores server, hvor de – efter behandling – vises på TransMobil’s side.

 

 

Brug af systemet giver flere, hidtil ukendte muligheder:

 • kontrol af slitage i motoren (for høje omdrejninger, temperatur),
 • brændstofkontrol (aflæsning af flyder),
 • spændingskontrol (batteritilstand),
 • hastighed,
 • km-stand,
 • kontrol af CO2-udledning.

Verifikation af de enkelte data, som modtages fra CAN-skinne, giver det fulde overblik over den måde, hvorpå køretøjerne anvendes.

 

Chaufførernes arbejdstid

Arbejdstidslæser

Hver chauffør får en pastil med unikt nummer tildelt den pågældende. Ved arbejdsstart holder chaufføren pastillen hen til læseren, får en bekræftelse i form af et lydsignal og en meddelelse i form af lysende grøn kontrollampe på panelet. Ved afsluttet arbejde holder chaufføren pastillen hen til læseren igen, får en bekræftelse i form at et lydsignal og en meddelelse i form af lysende rød kontrollampe på panelet. Glemmer chaufføren at lade sig autorisere ved arbejdstidens start får han en påmindelse i form af et lydsignal og blinkende rød kontrollampe på panelet. På baggrund af disse oplysninger tildeler systemet automatisk chaufføren et køretøj og afregner arbejdstiden og den tilbagelagte rute.

 

 

 

Omskifter firmakørsel / privatkørsel

Knap til at skifte fra firmakørsel til privatkørsel

 

 

Knappen gør det muligt at oplyse formålet med kørselen – privatkørsel el. firmakørsel. Valg af formålet med kørselen finder sted hver gang, motoren startes. Vælges formålet med kørselen ikke kommer der et konstant lydsignal. Mangler der en knap kan man i systemet indtaste tidsintervaller, ved hjælp hvoraf systemet automatisk vil beregne tid, hvori køretøjet anvendes til henholdsvis privat- og firmakørsel. Opdeling i privat- og firmakørsel visualiseres i systemet ved hjælp af en rapport, hvori køretiden og den af chaufføren tilbagelagte rute afregnes.

 

 

 

Autorisering af tænding

Hver gang motoren startes skal det autoriseres ved at holde kortet/pastillen hen til læseren. Autoriseringsmodulet kan bygge på følgende moduler:

 • RFID: kortene virker trådløst vha. radiobølger, og læseren er gemt under instrumentbrættet,
 • Dallas: her er der tale om direkte elektrisk forbindelse – pastillen skal sættes i udtaget på læseren placeret på instrumentbrættet.

Pastillerne og kortene har et unikt nummer, som i systemet er tildelt chaufføren. Under autorisationsprocessen tildeler systemet chaufføren automatisk et køretøj. Modulet fungerer som en startspærre. Manglende autorisation af chaufføren før tænding for motoren medfører, at der opstår en alarm. Chaufføren kan få tildelt et bestemt køretøj el. alle køretøjer i det givne firma, som vedkommende godt må bruge. Forsøger chaufføren at starte et køretøj, som ikke er blevet tildelt vedkommende, opstår der en alarm, på samme måde som ved manglende autorisation.

 

 

Følere

Føler til overvågning af drift af udstyret

Oplysning om drift af de i køretøjet monterede, supplerende elektriske, hydrauliske el. pneumatiske dele er en af de oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge drift af køretøjet. Kategorien omfatter bl.a.:

 • pumper,
 • temperaturfølere,
 • agregatter,
 • HDS,
 • kompressorer,
 • webasto,
 • sprøjtnings- og/el. plovfølere,,
 • klapper.

 

 

Hvert el-signal, som der opstår i køretøjets anlæg kan vi uden problemer slutte til GPS registreringsudstyret og sammenholde det med position, tid, køretøjets hastighed el. tilstand af andre følere. I tilfælde af hydrauliske el. pneumatiske dele kræves der selvfølgelig specialiserede signalomformere (som vi eftermonterer) for at omdanne signalet til elektrisk signal.

 

Ansøgning SystemGPS

System

Med udgangspunkt i den nyeste teknologi har TransMobil udviklet et banebrydende program, som giver mulighed for effektiv flådestyring hos alle virksomheder. Nøjagtige kort, som vi bruger, giver mulighed for at overvåge flere køretøjer samtidigt. Visualisering af ruterne viser brugeren den rute, den pågældende har tilbagelagt i det givne tidsinterval. Samtidigt markeres lokalisering af potentielle misbrug, fx parkering med motoren tændt i over 10 minutter. Omfattende rapportafsnit, som består af grafer, skemaer, statistikker og forskellige typer hændelseslister giver mulighed for nøjagtig og detaljeret verificering af hele køretøjets brugshistorik og afregning af chaufførens arbejdstimer. Vores software blev udviklet med fokus på brugervenlig betjening og ønsket om at skræddersy løsninger ud fra den enkelte kundes behov. Derfor er det muligt at fastsætte egne zoner, korridorer og alarmregler. Meddelelser om eventuelle misbrug kan sendes pr. mail el. populære kommunikationsredskaber. Vi har forståelse for, at virksomhederne ikke er ens. Derfor behandler vi hver kunde individuelt og skræddersyr softwaret ud fra kundens konkrete krav.

 

Interesseret MobileGPS

Den mobile version virker på alt udstyr forsynet med Android og iOS systemer og den kræver ikke installering af eksterne apps. Den tilpasser sig automatisk efter skærmens opløsning og bruger den indbyggede browser.

Transmissionen finder sted via internet-browser og er krypteret med SSL, hvorved fortrolighed og sikkerhed garanteres.

Grundlæggende elementer af den mobile app til GPS overvågning:

 • Seneste aktive position af den valgte bil el. maskine.
 • Aktuel hastighed af den valgte bil el. maskine.
 • Aflæsning af rapporter vedr. alarmer og advarsler.
 • Overvågning af bilens el. maskinens position i den virkelige tid.
 • Identifikation af chauffører.
 

Integrering af IT-systemer

Vi er klare over, at på nuværende tidspunkt er der mindst et par IT-systemer i hvert eneste firma, som støtter driften af de forskellige afdelinger. Det sker ofte, at systemerne implementeres af forskellige leverandører, så systemerne ikke er indbyrdes forbundet. Dette medfører, at det ofte er nødvendigt at overføre data fra den ene app til den anden, hvorved risikoen for fejl øges. Derudover indebærer gemning af samme oplysninger i de forskellige IT-systemer ineffektivt og stort set unødvendigt arbejde.

Vi har indført muligheden for integrering af systemerne ved hjælp af netværksservicen WebAPI-TransMobil. Sådan en integrering muliggør effektiv brug af data leveret af TransMobil systemet. Det er værd at understrege, at WebAPI-TransMobil er en netværksservice baseret på følgende protokoller:

 • XML
 • SOAP
 • REST JSON

Protokollerne kan nemt anvendes i de fleste, mest almindelige miljøer og de har bred støtte i form af adskillige biblioteker og programmer.

 

Europæisk transportbørs TimoCom

TimoCom

Idet vi bestræber os på at forbedre fleksibiliteten af vores løsninger og vores kunders konkurrenceevne har vi besluttet os for at integrere TransMobil systemet med TC eMap® TimoCom systemet, som er en transportplatform, førende på det europæiske marked, og som er målrettet leverandører og logistikfirmaer. Kombination af systemer udviklet af TransMobil og TimoCom gør det muligt at give oplysninger om, hvor godset befinder sig på det givne tidspunkt. Speditøren kan vurdere muligheden for gennemførelse af transporten og forberede ordren uden at skulle kontakte fragtføreren, og selve fragtføreren kan videregive oplysninger om godset til andre speditører el. selve kunder.

TransMobils kunder, som samtidigt er TimoComs kunder, kan fra nu af overvåge køretøjerne vha. én platform, hvorved deres forretningsmæssige effektivitet forbedres og der opstår yderligere udviklingsmuligheder. Takket være integrering med TimoCom netværket er firmaet TransMobil med i gruppen af de største overvågningsplatforme i Europa.

 

Tjek vores tilbud

Ring nu

+48 22 205-08-08

finder os

TransMobil Systems Sp. z o.o.

 

Om os

TransMobil – producenten af moderne GPS systemer, flådestyring, lokalisering og GPS overvågning af køretøjer, brændstofkontrolsystemer.