Contact

Du er her

Kontaktinformation


TransMobil Systems Sp. z o.o.

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł

NIP: 118-215-38-55

REGON: 368-309-962

KRS: 0000695297

52°18′33″ 20°55′30″


Servicekontor

tel: +48 22 205-08-08

fax: +48 22 205-08-07

biuro@transmobil.pl

finder os

TransMobil Systems Sp. z o.o.

 

Om os

TransMobil – producenten af moderne GPS systemer, flådestyring, lokalisering og GPS overvågning af køretøjer, brændstofkontrolsystemer.